Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ είναι μια τεχνική εταιρεία 4ης τάξεως και αναλαμβάνει την  κατασκευή πάσης φύσεως έργων (οδοποιία, οικοδομικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, πράσινου κ.λ.π.) δημοσίων και ιδιωτικών στην Ελλάδα.

περισσοτερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

Η Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ λειτουργεί μονάδα ανακύκλωσης αδρανών με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΕΚΚ και ΣΑΝΚΕ

ΣΣΕΔ ΑΝΑΕΚΚ
ΣΣΕΔ ΣΑΝΚΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

BQC ISO CERTIFICATION
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ