ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 801) ως 3ο υποέργο του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» με Κ.Α: 2021ΕΠ80100000.

 

Αντικείμενο της  παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Τ.Κ Άνω Κερασόβου του Δήμου Αγρινίου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 26 Ιανουαρίου του 2021.

 Συγκεκριμένα οι κυριότερες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Τ.Κ Άνω Κερασόβου Αγρινίου αφορούν σε:

  • Ανακατασκευή του οδοστρώματος με την κατασκευή πασσαλότοιχου ανάντη της οδού μήκους περίπου 90μ. και την κατασκευή οπλισμένου επιχώματος .
  • Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατάντη της οδού.
  • Ανακατασκευή τάφρων και τεχνικών για την απορροή των υδάτων .
  • Ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ώστε να επανέλθει η υποδομή στην πρότερη κατάσταση.

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης επιδιώκουν αποκλειστικά την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών και γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά του επαρχιακού οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του .