Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Σχεδίου Πόλης Δήμου Αγρινίου

Το έργο προϋπολογισμου 2.258.064,52€ πλέον ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., αφορά την την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου προς τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης.Ειδικότερα το έργο έχει ως στόχους:

 1. την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με ανάπλαση περιοχών της πόλης, αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, μείωση εκπομπής ρύπων και περιορισμό του θορύβου.
 2. την αύξηση της επισκεψιμότητας με προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. την προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με την διευκόλυνση και προστασία της κίνησης πεζών, χρήση ήπιων μορφών μετακίνησης και βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε υποδομές και υπηρεσίες.
 4. τις ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης.
 5. την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης.
 6. την δημιουργία μικροκλίματος στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης και
 7. την αισθητική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης του έργου.

Οι περιοχές παρέμβασης συνοπτικά είναι:

 1. ΚΧ 251α – στην νότια είσοδο της πόλης, στην περιοχή του νέου υπεραστικού σταθμού του ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας στο Αγρίνιο, Σχ. Πόλ. Αγρινίου, συνολικού εμβαδού Ε=3.637,14 μ2.
 2. ΚΧ 1198, 1198α, 1198β – στην ανατολική είσοδο της πόλης, περιοχή Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας Σχ. Πόλ. Αγρινίου, συνολικού εμβαδού Ε=1.504,98 μ2 και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην συμβολή των οδών Αγ. Βαρβάρας και Γουρίτσας Ε=122,17μ2.
 3. ΚΧ 153 – στην βόρεια είσοδο της πόλης, στην περιοχή του κόμβου σταδίου στον Αγ. Κων/νο στην συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Εθνικής Αντιστάσεως, Σχ. Πόλ. Αγίου Κων/νου, συνολικού εμβαδού Ε=2.631,18 μ2.
 4. ΚΧ 68 (τμήμα του ΟΤ 68) Περιοχή εργατικών κατοικιών οδ. Εργάνης, Σχ. Πόλ. Αγίου Κων/νου, συνολικού εμβαδού Ε=4.089,77 μ2.