ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΤΣΗ 9 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

   Πρόκειται για τριώροφο κτίριο φέροντος οργανισμού  από οπλισμένο σκυρόδεμα με υπόγειο και μικρό δώμα, το οποίο ανεγέρθη με τις υπ’ αριθ. 90/1970, 235/1970 και τη Δήλωση υπαγωγής 3569077 Ν.4178/2013 άδειες.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, α’ όροφο, β’ όροφο και δώμα. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα γίνει με την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, εξωτερικής στην βορειοανατολική και βορειοδυτική πλευρά, εσωτερικής στη νοτιοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά, στα δάπεδα των δωμάτων και στην οροφή του υπογείου.
Επίσης, θα αντικατασταθούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου με κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής με ρολλά, σκίαστρα και ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνουν παρεμβάσεις όπου παρατηρήθηκαν φθορές όπως κιγκλιδώματα, στηθαία εξωστών και δώματος, αρχιτεκτονικές προεξοχές κλπ. για την ολοκλήρωση των όψεων.
Η λειτουργικότητα εντός του κτιρίου θα βελτιωθεί με την κατασκευή φρεατίου για την τοποθέτηση ανελκυστήρα. Ακόμη, θα τοποθετηθεί γυψοσανίδα στις οροφές για την απόκρυψη των μηχανημάτων κλιματισμού και αερισμού.