Κατασκευή ΧΥΤΑ 2ης Γ.ΕΝ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Θέρμου και αποκατάσταση ΧΑΔΑ Θέρμου

Το έργο αφορά την κατασκευή του ΧΥΤΑ 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, την αποκατάσταση χωματερής Θέρμου και τον  Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Θέρμου. Η ανάθεση είναι από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας με ανάδοχο την Κοινοπραξία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και προϋπολογισμό 7.769.213€ πλεον ΦΠΑ.
 
Το έργο θα εξυπηρετήσει τους δήμους Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Αρακύνθου, Θεστιέων, Μακρυνείας, Μενιδίου, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Στράτου. Δημοπρατήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006, ενώ το συμφωνητικό με τον ανάδοχο του έργου υπεγράφη στις 21 Μαρτίου 2007.
 
Η συνολική διαθέσιμη έκταση του έργου είναι 347.788 m2 εκ των οποίων ο Χ.Υ.Τ.Α. θα καταλαμβάνει τα 125.000 m2. Από αυτά τα 45.000 m2 είναι για τη διάθεση των απορριμμάτων και τα 15.000 m2 για έργα υποδομής και βοηθητικούς χώρους.Όλη η έκταση (347.788 m2 ) θα περιφραχτεί, ενώ θα κατασκευασθεί και αντιπυρική ζώνη. Ο συνολικός όγκος για διαθεση απορριμμάτων είναι 600.000 m3.

 

Τα έργα υποδομής για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Ενεργός χώρος απόθεσης απορριμμάτων
 2. Η πύλη εισόδου – εξόδου
 3. Ο οικισκός ελέγχου
 4. Ο μετεωρολογικός σταθμός
 5. Ο χώρος στάθμευσης Ι.Χ.
 6. Η γεφυροπλάστιγγα
 7. Ο χώρος δειγματοληψίας
 8. Η δεξαμενή συλλογής ομβρίων
 9. Το σύστημα έκπλυσης τροχών
 10. Η δεξαμενή πυρόσβεσης
 11. Η δεξαμενή ύδρευσης – άρδευσης
 12. Το στέγαστρο των πιεστικών
 13. Το πλυντήριο οχημάτων
 14. Το υπόστεγο στάθμευσης οχημάτων
 15. Η αποθήκη υλικών – συνεργείο οχημάτων
 16. Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων
 17. Η περίφραξη
 18. Η αντιπυρική ζώνη
 19. Η ζώνη δενδροφύτευσης
 20. Οι πυρσοί καύσης βιοαερίου
 21. Το σύστημα ελεγχόμενης απαγωγής και άντλησης του βιοαερίου
 22. Το σύστημα συλλογής στραγγισμάτων
 23. Το δίκτυο πυρόσβεσης
 24. Οι πυροσβεστικές φωλιές
 25. Η εσωτερική οδοποιία
 26. Η οδοποιία πρόσβασης
 27. Οι αντιπλημμυρικές τάφροι
 

Η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων και των βροχοστραγγισμάτων αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

 1. Δεξαμενή Υδραυλικής Εξισορρόπησης Στραγγισμάτων.
 2. Αντλιοστάσιο Ανύψωσης
 3. Δεξαμενή Ρύθμισης pH και Κροκίδωσης
 4. Δεξαμενή ταχείας Χημικής Κατακρύμνησης
 5. Βιολογικοί Αντιδραστήρες
 6. Μονάδες τελικής επεξεργασίας με Μεμβράνες MBR
 7. Δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων.
 8. Μονάδα Αποθήκευσης, Προετοιμασίας και Δοσομέτρησης Χημικών.
 9. Δεξαμενή Ομογενοποίησης Χημικής και Ενεργού Ιλύος.
 10. Μονάδα Πάχυνσης-Αφυδάτωσης της Ιλύος.
 
Η διάρκεια κατασκευής του έργου μαζί με την 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία του ήταν από τον Μάρτιο 2007 έως τον Δεκέμβριο 2010.