Κατασκευή ΧΥΤΥ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτ/νιας, ΣΜΑ Αστακού, ΣΜΑ Αμφιλοχίας και αποκατάσταση χωματερών Αστακού και Αμφιλοχίας

Το έργο αφορά την κατασκευή του ΧΥΤΥ 3ης ΓΕΝ Νομού Αιτωλοακαρνανιας, του ΣΜΑ Αστακού, του ΣΜΑ Αμφιλοχίας και την αποκατάσταση των χωματερών Αστακού και Αμφιλοχίας. Ανάδοχος είναι η Κ/ΞΙΑ Μηχανική Περιβάλλοντος-Ν.Νικολοπουλος ΑΤΕ-Υρια Τεχνική ΑΕ με προυπολογισμό 6.739.502,30 € (με Φ.Π.Α.23%).

Ο ΧΥΤΑ 3ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται στην θέση Κακοπετριά του Ν.Αιτωλοακαρνανίας και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, σε υψόμετρο 100 – 120 μ. Βρίσκεται 4,2 km ΒΑ της Πάλαιρου, 4,1 km ΝΔ του Μοναστηρακίου, περίπου 18 km βόρεια του Αστακού και περίπου 10 km νότια της Βόνιτσας.

Στα έργα υποδομής για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Ενεργός χώρος απόθεσης απορριμμάτων
 2. Η πύλη εισόδου – εξόδου
 3. Ο οικισκός ελέγχου
 4. Ο μετεωρολογικός σταθμός
 5. Ο χώρος στάθμευσης Ι.Χ.
 6. Η γεφυροπλάστιγγα
 7. Ο χώρος δειγματοληψίας
 8. Η δεξαμενή συλλογής ομβρίων
 9. Το σύστημα έκπλυσης τροχών
 10. Η δεξαμενή πυρόσβεσης
 11. Η δεξαμενή ύδρευσης – άρδευσης
 12. Το στέγαστρο των πιεστικών
 13. Η αποθήκη υλικών – συνεργείο οχημάτων
 14. Η αποθήκη υγρών καυσίμων
 15. Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων
 16. Η περίφραξη
 17. Η αντιπυρική ζώνη
 18. Η ζώνη δενδροφύτευσης
 19. Ο πυρσός καύσης βιοαερίου
 20. Το σύστημα ελεγχόμενης απαγωγής και άντλησης του βιοαερίου
 21. Το σύστημα συλλογής στραγγισμάτων
 22. Το δίκτυο πυρόσβεσης
 23. Οι πυροσβεστικές φωλιές
 24. Η εσωτερική οδοποιία
 25. Η οδοποιία πρόσβασης
 26. Οι αντιπλημμυρικές τάφρο

Η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων περιλαμβάνει:

 •  Δεξαμενή Συλλογής/Αποθήκευσης Στραγγισμάτων και Αντλιοστάσιο Μεταφοράς προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
 • Μονάδα Κροκίδωσης – Καθίζησης, η οποία αποτελείται από φρεάτιο ταχείας μίξης, φρεάτιο κροκίδωσης (συσσωμάτωσης), δεξαμενή καθίζησης και φρεάτιο συλλογής εκροών με το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της Βιολογικής Βαθμίδας.
 • Πρώτη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με ζεύγος παράλληλων αντιδραστήρων διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR1A και SBR1B) και Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας της SBR2
 • Δεύτερη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με τρίτο αντιδραστήρα διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR2), σε σειρά ως προς τις δύο προηγούμενες
 • Διύλιση με περιστρεφόμενο φίλτρο τυμπάνου
 • Δεξαμενή Χλωρίωσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων
 • Διάταξη Μεταερισμού – Αποχλωριώσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων
 • Δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων και Αντλιοστάσιο
  Ανακυκλοφορίας Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων
 • Δεξαμενή Πάχυνσης και Αντλιοστάσιο Παχυμένης Ιλύος
 • Κτίριο Ελέγχου Μ.Ε.Σ.
 • Κτίριο Εξυπηρέτησης Ε.Ε.Σ.