Λειτουργία ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Αιτωλοακαρνανίας 2017-2019

Υπεγράφη στις 27/12/2019 μεταξύ του ΦοΔΣΑ 2ης Δ.ΕΝ. Ν.Αιτωλοακαρνανίας και της Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ η σύμβαση για την λειτουργία του ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Αιτωλοακαρνανίας.

Το αντικείμενο της σύμβασης  σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποτελεί η διάθεση 100.000 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων για χρονικό διάστημα 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ποσότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό 10% (δικαίωμα προαίρεσης) ανάλογα με τις τρέχουσες κατά περίπτωση συνθήκες (π.χ. αύξηση λόγω μεταβολών πληθυσμού ή ποσότητας παραγόμενων ΑΣΑ (Αστικά Σύμμεικτα Απορρίμματα), υποχρεωτική επεξεργασία αποβλήτων από άλλες πηγές πλην των μελών του Συνδέσμου, κ.α.).

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στα 3.000.800,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η θέση ανάπτυξης του Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Γ.Ε.Ν. βρίσκεται στην περιοχή “Μονοδένδρι” στο Δήμο Αγρινίου Δημοτικό Διαμέρισμα Στράτου σε υψόμετρο 350 – 400 μ. Η περιοχή βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της 2ης Γεωγραφικής Ενότητας και υπάγεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στράτου του Δήμου Αγρινίου.