Λειτουργική Αναβάθμιση Επιχειρηματικού Κέντρου στη ΝΑ είσοδο του Αγρινίου

Το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 4.800.000€, είναι η πρώτη πράξη της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ που εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

Περιοχή παρέμβασης του έργου είναι η νότια περιοχή του πράσινου δακτυλίου, στο μέτωπο της Εθνικής Οδού Αντίρριου – Ιωαννίνων. Η περιοχή αυτή είναι χαρακτηρισμένη από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως Επιχειρησιακό Κέντρο – Ειδικό Πολεοδομικό Κέντρο και σήμερα είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη.Η περιοχή οριοθετείται νότια της Ε.Ο. Αντίρριου – Ιωαννίνων έως την οδό Αναπαύσεως και από την αερογέφυρα έως το νέο σταθμό του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και από την οδό Μάνου Κατράκη έως τη συμβολή με την οδό Αγίου Ιωάννη Ρηγανά. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της νοτιοανατολικής εισόδου της πόλεως του Αγρινίου με κατασκευή νέων και ανακατασκευή υπαρχουσών οδών που βρίσκονται εντός της περιοχής του επιχειρησιακού κέντρου και συνδέονται με την Ε.Ο. Αντίρριου – Ιωαννίνων (ΔΕΔ-Μ) και την Ε.Ο. Αγρινίου- Καρπενησίου (ΔΕΔ-Μ) .

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει :

 • στην άμεση και ασφαλή πρόσβασης από και προς τα ΔΕΔ-Μ
 • στη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών για υφιστάμενες επιχειρήσεις και δομές ( υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου)
 • στην προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Στην περιοχή νότια της Ε.Ο. Αγρινίου –Αντίρριου κατασκευάζονται εκ νέου οι οδοί:

 • Κλεισθένους, μήκους 480 μ, από τον νέο υπεραστικό σταθμό του ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας έως την οδ. Αρχιμήδη.
 • Παυσανία, μήκους 480 μ, από την οδ. Αναπαύσεως έως την Ε.Ο. Αντίρριου – Ιωαννίνων.
 • Αρχιμήδη, μήκους 70,00 μ από Ηρακλείτου έως την οδ. Αναπαύσεως ,η οποία σήμερα είναι αδιάνοικτη

Ανακατασκευάζονται οι οδοί :

 • Πάροδος οδ. Αρχιμήδη , μήκους 50 μ.
 • Αρχιμήδη, μήκους 170 μ από Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων έως την οδ. Ηρακλείτου.
 • Αναπαύσεως, μήκους 560 μ, από την οδ. Ευκλείδη έως το τέρμα της στο νεκροταφείο Αγρινίου.
 • Ησιόδου, μήκους 260 μ από την οδ. Αναπαύσεως έως το τέρμα της.
 • Τμήμα της οδ. Ηρακλείτου μήκους 150 μ καθώς και πάροδος της ίδιας οδού μήκους 50 μ.
 • Διαμορφώνονται με πράσινο οι κοινόχρηστοι χώροι εκατέρωθεν της οδού Ηρακλείτου

Στην άνω διάβαση της Ε.Ο. ( Αερογέφυρα ) επί της οδού Ηρακλείτου θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών επικίνδυνων κιγκλιδωμάτων με νέα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων .Στη συμβολή των οδών Αρχιμήδη – Ηρακλείτου στη θέση του υφιστάμενου τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου θα κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος με τα εξής γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

 • Δακτύλιος διαμέτρου 38μ.• μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 6,00μ.
 • πλάτος πεζοδρομίου 2,00μ. και κλίση 2,5% προς το εξωτερικό του κυκλικού κόμβου.
 • τοποθέτηση σιντριβανιού διαμέτρου 10,00 μ στο κέντρο του κόμβου.

Στην περιοχή άνω της Εθνικής Οδού, που αποτελεί το ανατολικό τμήμα του πράσινου δακτυλίου της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Αγρινίου θα βελτιωθεί η οδός Μάνου Κατράκη και θα αναδιαμορφωθούν τα κράσπεδα αυτής έως τον κόμβο με την οδ. Αγίου Ιωάννου Ρηγανά. Πριν τον κόμβο της οδού Αγίου Ιωάννη Ρηγανά δημιουργείται νέος ισόπεδος κόμβος στην συμβολή των οδών Μάνου Κατράκη και Πανεπιστήμιου που επιτρέπει με ασφάλεια τις κινήσεις των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις.Στη συμβολή των οδών Χαρίλαου Τρικούπη και Μάνου Κατράκη θα κατασκευαστεί νέος κυκλικός κόμβος. Η δημιουργία του νέου κυκλικού κόμβου αποτελεί την σημαντικότερη παρέμβαση στην περιοχή ευθύνης του έργου καθώς βελτιώνει τις συνθήκες κυκλοφορίας εξασφαλίζοντας μικρότερους χρόνους αναμονής των οχημάτων και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του νέου κόμβου είναι τα εξής:

 • Δακτύλιος διαμέτρου 44μ.
 • μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 6,00μ.
 • ελεύθερη ζώνη ασφαλτικού ερείσματος με το ελάχιστο πλάτος 1,00μ.
 • υπερβατή ζώνη πλάτους 1,50μ. στην εσωτερική οριογραμμή με κλίση 3,5%
 • πλάτος πεζοδρομίου 1,50μ. και κλίση 2,5% προς το εξωτερικό του κυκλικού κόμβου.
 • τοποθέτηση σιντριβανιού διαμέτρου 10,00 μ στο κέντρο του κόμβου.

Ανακεφαλαιώνοντας το έργο περιλαμβάνει:

 • 3.000 m Αστικής Οδοποιίας
 • 3 Κόμβους
 • 12.300 m2 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων – νησίδων
 • 3.700 m2 Χλοοτάπητα
 • 370 Δέντρα
 • 580 Θάμνους
 • 400 Ποώδη φυτά