Ολοκλήρωση οδοφωτισμου Πλατείας Αγ. Βαρβάρας

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση στην Αγία Βαρβάρα με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ανακατασκευή της οδού Αγίας Βαρβάρας, των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού καθώς και την ανάπλαση της πλατείας. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φώτα led σύγχρονης τεχνολογίας και μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος.Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Σχεδίου Πόλης» 2.800.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020” για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.