Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων Αιτωλοακαρνανιας

Το έργο προϋπολογισμού 2.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, , αφορά  παρεμβάσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στα υδατορέματα: Ερημίτσας περιοχής Αγρινίου, Ινάχου, Ζέρβα, Κρικελιώτη και Σαραντάπορο περιοχής Λουτρού, Ρύακα περιοχής Στράτου, Ρέμα Μεγάλης Χώρας και συμβάλλοντες, Σκά, Βαρειά, Λαγκαδούλα περιοχής Ναυπάκτου, ρέματα περιοχής Μακρυνείας, χείμαρροι περιοχών Αιτωλικού και Μεσολογγίου.

Το έργο περιλαμβάνει καθαιρέσεις των κατεστραμμένων τεχνικών έργων όπως  συρματοκιβωτίων, τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, αναχωμάτων και εργασίες ανακατασκευής τους στη πρότερη μορφή τους. Θα γίνουν καθαρισμοί της κοίτης των υδατορεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, απορρίματα και μπάζα προκειμένου να διευκολύνεται η υδραυλική λειτουργία των υδατορεμάτων, αλλά και θα γίνουν λιθορριπές για την προστασία της κοίτης και των πρανών με λίθους κατάλληλης διαβάθμισης.