Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)

To έργο “Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας)” έχει προυπολογισμό 11.601.528,23 € με Φ.Π.Α. 24%. Ανάδοχος του έργου είναι η Κ/Ξ Ν. Νικολόπουλος Α.Τ.Ε. – Τεχνοδομή Α.Τ.Ε.

Το έργο αναπτύσσεται στις νέες συνοικίες της πόλης που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και βρίσκεται σε εξέλιξη η πολεοδόμηση τους. Το συγκεκριμένο τμήμα οδού από χθ 90+490 (συμβολή με οδο που οδηγεί σε Εθνική Αντίστασης) έως 92+158,35 προ κόμβου Ντάσιου.

Θα κατασκευαστεί εκ νέου τμήμα της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας (Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο) αφού αποξηλωθεί η υπάρχουσα οδός. Θα είναι άξονας διπλής κατεύθυνσης, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και παράπλευρους δρόμους . Έχει συνολικό μήκος 1722,93μ.
Το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού προβλέπει εύρος περίπου από 30.00 έως και 35.00 μμ. Η πρόταση λειτουργίας της οδού περιλαμβάνει εισόδους – εξόδους σε ενδιάμεσα σημεία (κόμβοι Σελεύκειας, εργατικών κατοικιών, εθνικής Αντίστασης και Ντάσιου) και εξόδους σε άλλα σημεία που ρυθμίζονται με δεξιοστροφες κινήσεις. Θα κατασκευαστεί το δίκτυο απορροής ομβρίων και όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα (τοιχεία αντιστήριξης, γέφυρες κλπ)
Η λειτουργική ταχύτητα της οδού υπολογίζεται στα 80 χλμ/ώρα όμως καθορίζεται από το όριο ταχύτητας των 50 χλμ/ώρα ως αστική αρτηρία. Τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού μελετηθήκαν με βάση τη V85 και εύρος ταχύτητας μεταξύ 80-140 χλμ/ώρα, ώστε οι επικλήσεις της οδού και τα επιμέρους στοιχεία των καμπυλών να ανταποκρίνονται σε κρίσιμες καταστάσεις.(ΟΜΟΕ :οδοί ομάδας Β).