Σε κυκλοφορία ο κόμβος στην Χαρ.Τρικουπή και 25ης Μαρτίου

Αποδοθεί σε  κυκλοφορία ο κυκλικός κόμβος στην συμβολή των οδών Χαρ. Τρικουπή και 25ης Μαρτίου (πρώην Μάνου Κατράκη) στην είσοδο της πόλης, σήμερα στις 14/8/2021 και ώρα 07:00

Αφορά  για μια παρέμβαση που εντάσσεται έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Επιχειρηματικού Κέντρου στη ΝΑ είσοδο του Αγρινίου».

Δεδομένου ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η τοποθέτηση υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, η κατασκευή ρείθρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων και η ασφαλτόστρωση, αποφασίστηκε να επιτραπεί η κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί αφενός και αφετέρου να λειτουργήσει με καλύτερους όρους η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.